Retningslinjer

Holdet betaler dommerne på dagen og afregning med klubben sker via Q-kode. Klubben dækker udgifter til kampe der afholdes i DIU regi. 


Klubben dækker dermed ikke dommerudgifter i forbindelse med cups og lign.

Vi har i bestyrelsen et mindre lager af pucke, medaljer og vimpler som holdene kan købe i forbindelse med afholdelse af cups m.m

Ved køb af holdtøj, skal klubbens sponsoraftale overholdes – uden undtagelser. Kontakt gerne bestyrelsen hvis I er i tvivl.
Påførelsen af logo på holdtøj står holdet selv for, dvs. påtrykning sker af holdet selv. Såfremt man ønsker at betale sig fra denne opgave og få det lavet ude i byen, skal bestyrelsen kontaktes, for at vi kan sikre korrekt brug af logoet.

Der opleves ofte behov for genbestilling af holdtøj, da de unge jo har det med at vokse, glemme tøjet etc. Dette er selvfølgelig muligt, og bestyrelsen er gerne behjælpelig med det, men der bestilles ikke tøj til enkeltpersoner – det vil kræve alt for mange ressourcer. Holdet skal i stedet lave en samlet ’efterbestilling’.

Logo kan hentes her.

LogoHvidovre ishockey klub giver istid til mange arrangementer i klubben. 


Nogle arrangementer betragtes som KLUB-arrangementer og andre HOLD-arrangementer.


Klubarrangementer er landsmesterskab samt puljeturneringer. Deltagergebyr går her til klubben.


Holdarrangementer er cups og andre kampe udenfor DIU regi. Deltagergebyr går til holdet men skal ind over klubben først via nemtilmeld.dk


Indtjening fra salg af kaffe, kage, puckkast osv. går til holdets konto. 


Bemærk at der skal indgås aftale med Restaurant Halvleg inden salg af mad og drikke, da Restaurant Halvleg har rettighederne til al salg af forplejning i Hvidovre idrætscenter.


Husk at HvIK har indgået en prisaftale med Restaurant Halvleg, som dit hold kan benytte sig af, hvis I ønsker forplejning til et arrangement i klubben.


Når holdet har lavet en aktivitet sættes beløbet ind på klubbens konto, samtidig med at holdet afleverer dokumentation til klubben for, hvorledes beløbet fremkommer. Dvs. ALT økonomi foregår gennem klubbens (og dermed holdenes) egne konti, og der er således synlig økonomi for alle hold. Et hold kan herefter hæve de beløb man ønsker fra sin konto i klubben. Egne holdkasser udenom klubben, med indtjening må ikke forekomme.


Kontakt bestyrelsen herom inden holdet planlægger at afholde et arrangement i klubben.


Email til hele bestyrelsen: bestyrelsen@hvik.dkDet er muligt at leje pucke af klubben til afholdelse af puckkastning. Leje udgør 200 kr.


Kontakt bestyrelsen herom 

HvIK følger DIU´s retningslinjer for brug af livescore som fremgår nedenfor.


Hos DIU skal Livescore ikke benyttes på de yngste årgange, da det primære formål i denne aldersgruppe er, at børnene skal lege og have det sjovt. Det er igennem leg, at børnene udvikler sig, og der skal derfor ikke være fokus på resultater. Børn skal have fokus på at lære, ikke på at præstere.


DIU opfordrer alle klubber til at følge retningslinjerne for livescore på de forskellige årgange. Når man sidder i Officialboksen, er man official og skal derfor forholde sig ’neutralt’. Dette betyder også, at man ikke på egen hånd løbende ”poster” mål, navne og resultater under kampe og turneringer.


DIU opfordrer klubberne til ikke at offentliggøre resultater på de yngste årgange på egne hjemmesider, da det er i strid med både DIU’s træneruddannelse og retningslinjer, som klubberne selv har vedtaget.

DIU opfordrer alle forældre til at have fokus på, at børnene har det sjovt på isen. Samtidig opfordres alle forældre til ikke at lave opslag på de sociale medier, som typisk altid handler om hvor mange sejre man har fået og hvor store sejrene har været. DIU tager afstand fra dette, da det fuldstændig er i strid med den ishockey-uddannelse vi gerne vil give børn i vores sport.


Her kan du læse hvilke regler der gælder for dit barns årgang når der afholdes kampe.


Love-og-turneringsregler fra DIU

Model 1 bander sælges til generel styrkelse af det sportslige niveau i klubben. 100% går til klubben.


Model 2 bander sælges med henblik på at styrke elite arbejdet i klubben.

Fordeling af provenuet for salg af bander er 75 % til elitearbejdet 25 % til sportslige aktiviteter i klubben.


Model 3 bander sælges med henblik på at styrke ungdomsarbejdet bredt i klubben.

Fordeling af provenuet for salg af bander er 75 % til ungdomsarbejdet 25 % til sportslige aktiviteter i klubben.


Model 4 bander sælges med henblik på at indtægt fordeles til et konkret hold og klubben.

Fordeling af provenu for salg af bander er 60% til et konkret hold og 40% til klubben til sportslige aktiviteter i klubben.


Det fulde beløb skal tilgå klubben som står for produktionen og opsætningen. Klubben sørger for at afregne til holdet og opkræve køber af reklameplads.


Bandereklame på langsiden str. 400cm x 95cm


Priserne er pt. 

Bande i hal 1, 6.000+ moms og produktion.

Bande i hal 2,  3.000+ moms og produktion

Kombineret bande i hal 1 + hal 2, 7.500+ moms og produktion Medlemmet/Holdet skal spørge bestyrelsen om placering af bande inden salg, således at det sikres at bandepladsen ikke sælges 2 gange. 


Ny samarbejdspartner/sponsor skal ligeledes godkendes af bestyrelsen således at det sikres, at denne ikke bryder med krav fra Hvidovre kommune, vores andre samarbejdspartnere samt evt. lovmæssige regler for markedsføring i hallen.


Det er muligt for spillere at tegne personlige sponsorater, men det skal gå igennem klubben for at sikre, at det personlige sponsorat ikke strider imod krav fra andre sponsorer for at være sponsor i klubben. 


Er der tale om sponsorat på udstyr som skal indkøbes, kan spiller via klubben indkøbe udstyret via klubbens materiale sponsor Warrior. 


Evt. logo og placering på tøj og udstyr skal godkendes af bestyrelsen. 


Fordeling af indtægt fra sponsorat sker ud for nedenstående fordelingsnøgle.


50 procent går til spilleren og kan bruges på udstyr eller sættes ind på spillerens spillerkonto.


50 procent går til klubben og dækker udgifter til tryk af logo på udstyr. Det resterende beløb går til klubbens drift. 

Det er muligt fra U17 og opad at sælge logoplads på kamptrøjer som personligt sponsorat.


Et sponsorat koster FRA 2.000 kr. ex. moms


De første 1.000 kr. går til produktionsomkostninger (trykmærke samt tryk på trøjen). 


De resterende 1.000 kr. går til holdet.


Beløb udover 2.000 kr. ex. moms går til spilleren til fx. kontingentbetaling eller udstyr.


Klubben står for produktion af trykmærke, opkrævning af sponsorat samt evt. betaling af spillerens udstyr via samarbejdspartner.